รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก – ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยนครพนม
รับสมัครอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก – ปริญญาโท
(เงินงบประมาณแผ่นดิน)
-สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
-สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์
สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ค. 2565 – 15 ส.ค. 2565
สมัครออนไลน์ที่: http://job.npu.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *