โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อสารคดีภายใต้ชื่อ “โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ,เอกลักษณ์, วัฒนธรรม ผ่านคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.นครพนม และด้วยมิติทางด้านสังคมที่เปิดกว้างนั้นปัจจุบันได้มีการเปิดกว้างในเรื่องการศึกษาทำให้มีชาวเวียดนามได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครพนม ทางทีมงานจึงขอสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นกับกลุ่มนักศึกษาชาวเวียดนาม นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเผยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *