ว.การท่องเที่ยวฯ. เปิดบ้าน NPU Open House 2019

วันที่ 1 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 มีนาคม 2562 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม ภายในงานได้ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเปิดบ้าน NPU Open House 2019 เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของนักศึกษา และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์  TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *