มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว บ้านศรีเวินชัย อ.ศรีสงครามและบ้านคับพวง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ใน”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจริง อาทิเช่น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร มีพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ มีเนื้อที่ประมาณ100ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร พร้อมสักการะ”องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” พญานาคใหญ่ยักษ์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ชมและเลือกซื้อของฝากจากตลาดอินโดจีน ไหว้พระที่พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง จ.อำนาจเจริญ ชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จ.ยโสธร เข้าชมแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โฮมสเตย์บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนกระจายทั่วหมู่บ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *