มอบกระเช้าของขวัญแก่นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

วันที่ 22 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดี เข้ามอบกระเช้าของขวัญแก่ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) ชั้น2 ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *