ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง”

วันที่ 22 ก.พ. 2563 นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกล่าวเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานความเป็นมาเทศกาลการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง-หมอลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

การประกวดครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการสนับสนุนมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ งานเทศกาลลำ “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการร่วมกับสาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยนครพนม เล็งเห็นความสำคัญทางด้านศิลปวัฒนธรรมทางการแสดงวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ และการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงและประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่นโดยผ่านการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง-หมอลำ

การแข่งขันการประกวดวงดนตรีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงศพร อุปนิ ศิลปินนักร้องและนักดนตรีพื้นบ้าน(แคน) ระดับนานาชาติ อาจารย์พิเศษคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์วรศักดิ์ วรยศ ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ ด้านวัฒนธรรมพื้นบ้านและการออกแบบการแสดงพื้นบ้าน สังกัด ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนครพนม
และ อาจารย์ธีรวุฒิ คำแสน ครู คศ 1 โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) กรรมการการประกวด

ผลการแข่งขัน
🥇รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ จ.นครพนม
🥈รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จ.นครพนม
🥉รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ โรงเรียนบ้านชะโนด 2 จ.มุกดาหาร
🏅รางวัลชมเชย โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จ.สกลนคร

#ฟังลำกลางแปลงเเคมโขง #นครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *