ว.การท่องเที่ยวฯ ร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพฯ ว.อาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย

วันที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยคณบดีและ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี พร้อมด้วยนักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมโครงการการเสริมสร้างบุคลิกภาพและการบริการที่เป็นเลิศ แก่นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเซีย ต.บัวขาว อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *