สวัสดีปีใหม่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม
วันที่ 27 ธันวาคม 2566 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบของที่ระลึกให้กับ ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และเนื่องในโอกาสขอขอบคุณในการเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตก(Dining Etiquette) และการจับคู่ไวน์กับอาหารแต่ละประเภท(Wine Pairing) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครพนม” ในวันที่ 20 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา
โดยมี อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ ดร. กันตภพ บัวทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *