วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า
วันที่ 13 มกราคม 2567 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดยนายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี พร้อมด้วยอาจารย์อภิไทย แก้วจรัส สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และสโมสรนักศึกษา ร่วมจัดบูธกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567
โดยมีนายวีรเดช ชามาตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า ต.ขามเฒ่า อ.เมือง จ.นครพนม
คำขวัญวันเด็ก

” มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ดูภาพท้้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *