กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่คณะการท่องเที่ยวฯ ปี 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและกล่าวแสดงความยินดีนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 “กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และอบรมคุณธรรมจริยธรรม” ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา คู คลอง และปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา และอบรมคุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมสันทนาการแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมีวิทยากรบรรยาย นายชาตรี ถาปะบุตร ตำแหน่งผู้จัดการแผนกต้อนรับ โรงแรมไอโฮเทล นครพนม (ศิษย์เก่า) บรรยายเรื่อง เล่าสู้กันฟัง เบื้องหลังความสำเร็จจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์ ตำแหน่ง นักกิจการนักศึกษา บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี กิจกรรมฝึกปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม นายวัชรินทร์ ศรีวิชา ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมบรรยายหลักคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *