พิธีตุ้มโฮมผูกแขนเอิ้นขวัญน้องใหม่ 2562

วันที่ 21 ส.ค.2562 ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีตุ้มโฮมผูกแขน เอิ้นขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องชุมราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ พิธีประดับไทค์ มอบเข็มกลัดอก พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และส่งเสริมให้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ และให้นักศึกษาได้เทิดทูนไว้ซึ่งเกียติของ มหาวิทยานครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *