พิธีไหว้ครู ว.การท่องเที่ยวฯ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 และพิธีประดับไทค์ มอบเข็มกลัดอก ผ้าผูกคอ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ โดย ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย นายปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา ใหม่ พิธีไหว้ครูจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ นักศึกษาได้เทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติของมหาวิทยาลัยนครพนม และเพื่อให้นักศึกษาได้สืบสานวัฒนธรรมอันดี และควรแก่การปฏิบัติให้สืบทอดให้คงอยู่ต่อไป พร้อมเปิดตัวดาวเดือน 2018.

ชมภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ PR-TSIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *