นศ.ปี4 คว้าที่ 3 YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel : The journal, do it with Passion” จากการอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำการส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 ทีม โดยมีอาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในการเข้าร่วมอบรม YOUNG DMC PROFESSIONAL CAMP 2020 ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 โดยการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และพร้อมเป็นบัณฑิตรุ่นใหม่ที่เป็นผู้รู้จริงในสายงานในอุตสาหกรรม MICE ของประเทศไทยต่อไป

หลังการอบรมจะมีการทดสอบและจัดการแข่งขันนำเสนอโปรเจคในธีมงาน “Let’s Travel : The journal, do it with Passion” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม โดยผลการแข่งขันทำให้ทีม TSIC the dream of magic สามารถคว้ารางวัลรองชนะเริศลำดับที่ 2 มาฝากพวกเราชาว TSIC-NPU กันด้วยความภาคภูมิใจครับ

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *