ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร

วันที่ 20 ส.ค.2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร เข้าศึกษาดูงาน ผลงานและกิจกรรมการเรียนการสอน ของวิทยาลัยอาทิ การปฎิบัติการนำเที่ยวเล่าประวัติพระธาตุประจำวันเกิดทั้ง7วัน การปฎิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม การปฎิบัติการแม่บ้าน และการปฎิบัติการครัวไทยและครัวตะวันตก

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *