ร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562

วันที่ 14 สิงหาคม 3562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนมร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค 2562 วันที่ 14-15 และ18 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *