ว.การท่องเที่ยวฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมายอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา และจุดเทียนประกอบพิธีบายศรีสู่ขวัญพร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องนาคราช อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *