กิจกรรมการนำเสนอการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาสาขาวิชาโรงแรมฯ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มอบหมายอาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี รองคณบดีประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการนำเสนอการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ชั้นปีที่4 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร ณ ห้องนาคราช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *