กิจกรรมพัฒนาทักษะฯรร.กุดฉิมฯและรร.วัดบึงเหล็กฯ

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.วนัฎศนัน วิรภากุล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ เพิ่มขีดความสามารถสู่เส้นทางอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ โรงเรียนกุดฉิมวิทยาคม และโรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ธาตุพนมจ.นครพนม ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข็มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่นักเรียน สังคมและประเทศชาติ ในลักษณะของการอบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ด้านทักษะการผสมเครื่องดื่ม ทักษะการจัดโต๊ะอาหาร การเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม และการพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งหน้า

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *