มอบความสุขสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร

วันที่ 24 มกราคม 2561 นายปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และนางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะเข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จังหวัดนครพนม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนการมอบความสุขสวัสดีปีใหม่และขอพรจากผู้บริหาร อีกทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และโอกาสในการร่วมมือการทำงานในอนาคตต่อไป
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วทท.มนพ.

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *