วันคล้ายวันสถาปนา 9 ปี TSIC-NPU

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดร.ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ผศ.เนียน คำมุลตรี
รักษาราชการแทน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี
เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาปนา 9 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ณ วัดอรัญญา นาโพธิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ยอด 15,199 บาท ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธา ชาวม.นครพนมทุกท่าน

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *