รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนม ประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก(สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยนครพนมประเภทวิชาการ วุฒิปริญญาเอก (สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)
12 ก.ค.2564)

(สาขาการโรงแรม ภัตตาคารและอีเว้นท์)สังกัด วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค. 2564 – 8 ส.ค. 2564
สมัครออนไลน์ที่: http://job.npu.ac.th
เอกสารแนบ: (PDF)

สอบถามเพิ่มเติม
คุณนววรรณ ชูประยูร
โทร. 085-4554766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *