ประกาศรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์

ประกาศ
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจาก ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ เป็นนักศึกษาที่มีจิตอาสา เสียสละ และช่วยเหลือกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.

Download ใบสมัครขอทุนการศึกษา 2564 ว.การท่องเที่ยวฯpdf
-Download ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา 2564pdf

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นายณัฐวุฒิ สุริวรรณ์
นักกิจการนักศึกษา
เบอร์โทร.064-8293652

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *