พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ประเพณีวันสงกรานต์ 2562

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *