ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566
ติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดแนบ
–Download ใบสมัครกรรมการสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566pdf
-Download ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566pdf
-Download ประกาศ-รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-และสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2566pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *