สอบสัมภาษณ์ฯก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารและอาจารย์
ร่วมสอบสัมภาษณ์และทดสอบความรู้ ความสามารถเพื่อประเมินศักยภาพและเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องเรียน TS201 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *