ประกาศรับสมัคร นายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครนายกสโมสรนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2566
ติดต่อขอใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่
ฝ่ายกิจการนักศึกษา  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
บัดนี้ – 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดแนบ
–Download ใบสมัครกรรมการสโมสรนักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2567pdf
-Download ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2567pdf
-Download ประกาศ-รับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา-และสมาชิกสภานักศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2567pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *