โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร NPU ROAD SHOW 2021

โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร NPU ROAD SHOW 2021

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร #เรียนต่อมนพ. #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64 ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

แนะแนวNPU ROAD SHOW 2021 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

แนะแนวNPU ROAD SHOW 2021 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร #เรียนต่อมนพ. #เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64 ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

จัดตกแต่งสถานที่งานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

จัดตกแต่งสถานที่งานทอดกฐินสามัคคี วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์

วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมาย อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดเตรียมตกแต่งสถานที่ภายใน งานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 เพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถ ใต้ฐานองค์พระประธาน ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ณ วัดป่าสามัคคีอุปถัมภ์ บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม นครพนม ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด