แนะแนวNPU ROAD SHOW 2021 โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกิจกรรม NPU ROAD SHOW 2021 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร
#เรียนต่อมนพ#เรียนต่อมหาวิทยาลัยนครพนม #NPUROADSHOW2021 #DEK64

ภาพ : งานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *