คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวฯร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น.ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีและเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ร่วมประชุมฝ่ายวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องพนมนาคา อาคารศรีโคตรบูรณ์ ในการประชุมครั้งนี้แจ้งแผนการเรียนที่ปรับปรุงใหม่ของแต่ละวิชาเอก การปรับปรุงหลักสูตรและหลักสูตรใหม่ ของวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการและแผนการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *