ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มนพ.

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยรองคณบดี รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนายปรีชา อาษาวัง เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *