จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day1)

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day1)

วันที่ 11 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดอบรม Online “หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้ หัวข้ออบรม Online ภาคเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแรมและภัตตาคาร” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขลักษณะที่ดีในงานบริการ” หากท่านใดมีความสนใจ สามารถรับชมการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง และติดตามข้อมูลการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เพจ อบรมงานบริการออนไลน์ นครพนม ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/อบรมงานบริการออนไลน์-นครพนม-110386613977186/ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รายละเอียด>> https://www.npu.ac.th/?page=event_news&news_id=1588072957

ยินดีต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ยินดีต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ยินดีต้อนรับ ดร.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ อาจารย์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ประสบการณ์สอนในสถาบันอุดมศึกษามากว่า 12 ปีและเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ และรางวัลเกียรติคุณโดยสังเขป ได้แก่ – กรรมการและเลขานุการกองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร – ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.ศรีปทุม – ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม ม.ศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น – รองประธานคณะกรรมการรางวัลบุรฉัตรไชยากร รางวัลระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน – อุปนายกสมาคมนักวิชาการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย – รางวัลพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร สาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา พ.ศ.2555 – รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ปี พ.ศ.2559 – รางวัลพระราชทานเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ปี พ.ศ.2541 – รางวัลเกียรติยศ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม สาขาอาจารย์ประจำที่มีการสอนดีเด่น พ.ศ.2555 – รางวัลมาลัยสยาม สาขาผู้บริหารการศึกษาดีเด่นเพื่อสังคม ประจำปี พ.ศ.2560