โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21

โครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร รักษาราชการแทนคณบดี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน กล่าวเปิดโครงการโครงการปัจฉิมนิเทศ แนะแนวเพื่อเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 พร้อมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง “การปรับตัวสังคมวัยทำงานแบบสังคมหลาย Gen” โดย คุณธนพัต ทีฑธนานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนมและ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า เจริญศรี นครพนม จำกัด ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ดูภาพท้้งหมด

นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์

วันที่ 8 มีนาคม 2567 นักศึกษา สาขาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม นำเสนองานวิจัย หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง รายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์ อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์ผู้สอน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยได้แก่ อาจารย์บุญธรรม ข่าขันมะณี อาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ อาจารย์อัจฉริยา ทุมพานิชย์ อาจารย์พิไลวรรณ พูลสวาท อาจารย์สุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ อาจารย์ชนกพร จักรชุม อาจารย์ ดร.อภิไทย แก้วจรัส ณ TS301 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อวิจัยทั้ง 6 เรื่อง 1.พฤติกรรมการเลือกใช้สถานบันเทิงของนักศึกษา ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2.การยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุภาพด้วยเกลือสินเธาว์ ชุมชนนาถ่อน จังหวัดนครพนม 3.พฤติกรรมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในแหล่งท่องเที่ยวริมฝั่งแม่น้ำโขง […]

สัมมนาออนไลน์ “Upskilling and Reskilling for New Normal ปรับตัว อยู่เป็น เห็นความสำเร็จในยุคนิวนอมอล”

สัมมนาออนไลน์ “Upskilling and Reskilling for New Normal ปรับตัว อยู่เป็น เห็นความสำเร็จในยุคนิวนอมอล”

สัมมนาออนไลน์ “Upskilling and Reskilling for New Normal ปรับตัว อยู่เป็น เห็นความสำเร็จในยุคนิวนอมอล” ด้วยวิกฤตเศรษฐกิจและโควิด-19 การพัฒนาและต่อยอดทักษะ ถือเป็นทางออกของคนทำงานเพราะในปัจจุบันการที่เรามีสกิลเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป ปัจจัยสำคัญที่จะนำมาซึ่งความอยู่รอดคือ ไม่หยุดเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเสมอ เพราะการปรับตัวรับสิ่งใหม่คือสิ่งจำเป็น 💯👍📣 ทำไมต้อง Upskill และ Reskill ? ✅ รูปแบบการการทำงานเปลี่ยนไป ✅ เทคโนโลยีและดิจิทัลเป็นทักษะที่จำเป็นต้องพัฒนา ✅ทำอย่างไรให้ทักษะที่เรามีอยู่ในปัจจุบัน ยังเป็นที่ต้องการ ✅ ในมุมขององค์กรจะสร้างให้เกิดบุคลากรที่มีทักษะ Multi-Tasking ที่สามารถทำงานได้มากกว่าในแบบเดิมที่เคยทำ Thailand Lifelong Learning & Education Expo นำทัพผู้เชี่ยวชาญชั้นนำด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์ฟรี ! ภายใต้หัวข้อ “Upskilling and Reskilling for New Normal ปรับตัว อยู่เป็น เห็นความสำเร็จในยุคนิวนอมอล” วันที่ 8 กันยายน 2564 เวลา […]