โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ผ่าน ด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการสนับสนุนให้มีการผลิตสื่อสารคดีภายใต้ชื่อ “โครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อวัฒนธรรมคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อ.เมือง จ.นครพนม” โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ,เอกลักษณ์, วัฒนธรรม ผ่านคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่อาศัยอยู่ในอำเภอเมือง จ.นครพนม และด้วยมิติทางด้านสังคมที่เปิดกว้างนั้นปัจจุบันได้มีการเปิดกว้างในเรื่องการศึกษาทำให้มีชาวเวียดนามได้เดินทางมาศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในจังหวัดนครพนม ทางทีมงานจึงขอสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นกับกลุ่มนักศึกษาชาวเวียดนาม นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเผยประชาสัมพันธ์วิทยาลัยต่อไป ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชมภาพทั้งหมด

ว.การท่องเที่ยวฯ. เปิดบ้าน NPU Open House 2019

ว.การท่องเที่ยวฯ. เปิดบ้าน NPU Open House 2019

วันที่ 1 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 22 ภายใต้หัวข้อ “ศาสตร์ของพ่อร้อยต่อนวัตกรรมการเกษตร” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 มีนาคม 2562 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม ภายในงานได้ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเปิดบ้าน NPU Open House 2019 เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของนักศึกษา และเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์  TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2562

มอบประกาศนียบัตรโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2562

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่าน ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน รองอธิการมหาวิทยาลัยนครพนม รักษาราชการคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยว บ้านศรีเวินชัย อ.ศรีสงครามและบ้านคับพวง อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ใน”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว” ณ โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ จ.ยโสธร โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจริง อาทิเช่น วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ จ.มุกดาหาร มีพระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ มีเนื้อที่ประมาณ100ไร่ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติมุกดาหาร พร้อมสักการะ”องค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช” พญานาคใหญ่ยักษ์ แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ชมและเลือกซื้อของฝากจากตลาดอินโดจีน ไหว้พระที่พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง จ.อำนาจเจริญ ชมพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก จ.ยโสธร เข้าชมแหล่งเรียนรู้ชุมชนต้นแบบ โฮมสเตย์บ้านภู อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร เป็นหมู่บ้าน OTOP ผ่านการประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้านแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชุมชนกระจายทั่วหมู่บ้าน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด