จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day2)

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day2)

วันที่ 12 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดอบรม Online “หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้ หัวข้ออบรม Online บรรยายในหัวข้อเรื่อง “ความรู้พื้นฐานงานแม่บ้าน และวิธีฝึกปฏิบัติงาน ทักษะการปูเตียง” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อาทิตยาพร ประสานพานิช หัวหน้าวิชาเอกการโรงแรมและภัตตาคาร และอาจารย์ ดร.ปรีดารี ศิริรัตน์ ผู้ช่วยคณบดี งานวิจัยและการเสนอผลงานวิชาการ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร หากท่านใดมีความสนใจ สามารถรับชมการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง และติดตามข้อมูลการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เพจ อบรมงานบริการออนไลน์ นครพนม ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/อบรมงานบริการออนไลน์-นครพนม-110386613977186/ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day1)

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day1)

วันที่ 11 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดอบรม Online “หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้ หัวข้ออบรม Online ภาคเช้าบรรยายในหัวข้อเรื่อง “มาตรฐานการบริการธุรกิจที่พักแรมและภัตตาคาร” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และในภาคบ่ายได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อนันตศักดิ์ พันธ์พุฒ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นผู้บรรยายในหัวข้อเรื่อง “สุขลักษณะที่ดีในงานบริการ” หากท่านใดมีความสนใจ สามารถรับชมการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง และติดตามข้อมูลการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เพจ อบรมงานบริการออนไลน์ นครพนม ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/อบรมงานบริการออนไลน์-นครพนม-110386613977186/ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประกาศ! มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง นโยบายการจัดการเรียนการสอนและการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาเพื่อให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 รายละเอียด>> https://www.npu.ac.th/?page=event_news&news_id=1588072957