วทท.มนพ. ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2/2562

วทท.มนพ. ประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่2/2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรงานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม “งานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562” เพื่อวิพากษ์ SAR ระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมข้อมูล ณ ห้องประชุมเพลินพนม ชั้น1 อาคารศรีโคตรบูรณ์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาพ : ณัฐพงศ์ จันทร ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day5)

จัดอบรม Online หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท (Day5)

วันที่ 15 พ.ค. 2563 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ จังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม จัดอบรม Online “หลักสูตรการพัฒนางานบริการในร้านอาหาร โรงแรม โฮมสเตย์และรีสอร์ท” ระหว่างวันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2563 ในวันนี้ อบรม Online บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มมูลค่า เครื่องดื่มในภัตตาคาร และวิธีฝึกปฏิบัติงาน ทักษะการผสมเครื่องดื่ม” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ปิยพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากร และมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร เป็นผู้ช่วยสอน หากท่านใดมีความสนใจ สามารถรับชมการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง และติดตามข้อมูลการเรียนออนไลน์ในหลักสูตรอื่นๆเพิ่มเติมได้ ที่เพจ อบรมงานบริการออนไลน์ นครพนม ลิงค์เพจ https://www.facebook.com/อบรมงานบริการออนไลน์-นครพนม-110386613977186/ ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

วันสถาปนาครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

วันสถาปนาครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.นครพนม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรร่วมถวายภัตตาหารเช้า และถวายสังฆทาน เนื่อง “วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม” ณ วัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด