ทำบุญตักบาตรยามเช้า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

ทำบุญตักบาตรยามเช้า เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา

วันที่ 7 ก.พ. 63 เวลา 06.15 น. ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ อ.เมือง จ.นครพนม ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด

ร่วมพิธีเปิด กีฬานครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

ร่วมพิธีเปิด กีฬานครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษา “มหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 5 – 10 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม โดย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์และบุคลากรได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยผลการประกวดรางวัลต่างๆมีดังนี้ ขบวนพาเหรด -รางวัลชนะเลิศขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะครุศาสตร์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ขบวนพาเหรด ได้แก่ ว.การท่องเที่ยวฯ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ขบวนพาเหรด ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สแตนเชียร์ -รางวัลชนะเลิศสแตนเชียร์ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 สแตนเชียร์ ได้แก่ ว.พยาบาลฯ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สแตนเชียร์ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีฯ […]

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ร่วมแห่อัญเชิญพระอุปคุตในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

ว.การท่องเที่ยวฯ มนพ. ร่วมแห่อัญเชิญพระอุปคุตในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีแห่อัญเชิญพระอุปคุต ในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนม ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 1-9 ก.พ.63 ณ วัดพระธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมาก ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU ชมภาพทั้งหมด