กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 2561

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 นายปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิด”กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การปรับตัวสังคมวัยทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ” โดย คุณพิมพ์บุญ ฐานวิเศษ ผู้จัดการโรงแรมพอเพียงนครพนม และนายวรัญญู ถาปะบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการโรงแรมพอเพียงนครพนม และหัวข้อ “การปฐมพยาบาลนักท่องเที่ยวเบื้องต้น” โดย จ่าเอกภูริต ชอบสูงเนิน อุปนายกสมาคมสว่างนาวาธาตุพนม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างศิษย์เก่า กับศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร และพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการด้านการบริการต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *