ครบรอบ 4 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนมฯ

วันที่ 10 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในงานวันครบรอบ 4 ปี วันสถาปนาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ เพื่อเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากรและความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต

ภาพ : นายกฤษฎากร อุสาพรหม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *