นักศึกษา ม.นครพนม รับโล่รางวัล“เด็กและเยาวชนดีเดน ประจำปี 2563

วันที่ 8 มกราคม 2563 ผศ.ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายวันเฉลิม อุปราคม รักษาราชการแทน ผอ.กองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา นำตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2563 จำนวน 2 ราย คือ น.ส.ขวัญชนก พวงพันธุ์อวน ว.การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ และน.ส.เมษา จันทร์แดง ว.พยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัลและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

ภาพ : งานกิจการนักศึกษา TSIC-NPU
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *