ร่วมประชุมพนักงานโครงการว่างงานฯ โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ดร. พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมประชุมพนักงานโครงการว่างงาน (อว.) โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) กลุ่มที่ 7 ภายใต้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องประชุมพนมนาคา อาคารศรีโคตรบูรณ์

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *