แนะแนวการศึกษาโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 ณ หอประชุมโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *