เทศกาล ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง

วันที่ 21 ก.พ. 2563 อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวต้อนรับและเปิดงานเทศกาลการประกวดวงดนตรี ลูกทุ่ง-หมอลำ ถ้วยเกียรติยศจากนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข “ฟังลำ กลางแปลง แคมโขง” และงานเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง” ณ ลานด้านหน้าพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม ร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการ “สื่อภาพยนตร์กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง จากนักวิชาการทางด้านภาพยนตร์ ผู้ผลิตภาพยนตร์ นักวิชาการทางด้านการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดย ผศ.ดร.ปรีชา สาคร นักวิชาการด้านภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์ อาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คุณธีรยุทธ วีระคำ ผู้กำกับสารคดีอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อภาพยนตร์และสารคดี อาจารย์ณรงฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ดำเนินรายการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตหนังสั้น พร้อมสนุกและเพลิดเพลินกับการชมหนังกลางแปลงริมแม่น้ำโขง

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *