ม.นครพนมร่วมกับ ธ.ออมสิน จัดการประกวดแผนการตลาด

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์ วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหาร และดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นเกียรติ ผู้ร่วมเป็นเกียรติมอบรางวัลในโครงการประกวดแผนการตลาด NPU MARKETING PLAN PITCHING COMPETITION BY MYMO ในหัวข้อ : การพัฒนาสินค้า OTOP จังหวัดนครพนม ด้วยแอปพลิเคชั่น MyMo ที่ทางมหาวิทยาลัยนครพนม และธนาคารออมสิน ร่วมกันจัดขึ้น ณ อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมด 19 ทีม ประกอบด้วย 1.NEW GEN 2.ASN NPU 3.TTP 4.ปพน.ธาตุพนม 5.สส เต๊ะ 6.ME-CAN 7.ไทญ้อทอผ้า 8.Chanatwasa(ชณัฏวสา) 9.น้ำพริก TSIC 10.ช้างเท้าหน้า 11.กล้วยฉาบเลิศรส 12.Five Creative girls 13.Fighting 14.ท่าเรือ 15.เฟริน แบ๋งดา 16.Marketing power team 17.BMTES 18.Nua Jang (นัว จัง) และ 19.หัตถกรรมจากกก

ภาพ/ ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *