ประกาศรับสมัครพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

ประกาศวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
(PDF)
ติดต่อรับสมัครได้ที่
งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารศรีโคตรบูรณ์
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
เวลา 08.30 – 16.30 น.
ตั้งแต่ วันที่ 3 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 (เว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามเพิ่มเติม
คุณนววรรณ ชูประยูร
โทร. 085-4554766

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *