สรุปโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ 2018

เมื่อวันที่ 24พ.ค. 61 ดร.ฑีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวปิดโครงการ พร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา โครงการฝึกประสบการณ์สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ณ ห้องนาคราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม และรับฟังการนำเสนอสรุปบทเรียนจากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ และรับชมการแสดง ศิลปะวัฒนธรรมและการแสดงการปฏิบัติการเครื่องดื่ม จากนักศึกษาฝึกประสบการณ์ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ชมวีดีโอประมวลภาพกิจกรรม 7-24 พ.ค. 2561

ภาพ/ข่าว PR-TSIC

ชมVDO สรุป

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *