แนะแนวการศึกษา โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 งานแนะแนวการศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมบรรยายให้ความรู้แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนวัดบึงเหล็ก ในพระบรมราชานุเคราะห์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ภาพ /ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *