งานเลี้ยงแสดงความยินดี..

งานเลี้ยงแสดงความยินดี..

งานเลี้ยงแสดงความยินดีฯ งานเลี้ยงแสดงความยินดีแด่ผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และผู้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระธาตุพนม ชมภาพทั้งหมด