ประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on “Sustainable De

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on “Sustainable Development of Tourism in the Lower Mekong Basin” เพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ ภายใต้หัวข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระหว่าง อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ประเทศไทย กับ อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม จัดโดย ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยฮาติงห์ ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม มีหัวข้อผลงานวิชาการนำเสนอ ดังต่อไปนี้ A community branding for ethnic identity and eco-cultural tourism development in Nakhon Phanom province, Thailand. By Dr.Prompassorn Chunhabunyatip Tourism and Service Industry College, Nakhon Phanom University. Develop modern forms of tourism in Vietnam By Prof.Dr.Nguyen Van Dinh Office of Science and Technology Management, HaTinh University. Connecting spiritual tourism in the Mekhong sub region By Dr.Nguyen Hoai Sanh Faculty of Political Theory, HaTinh University. Guidelines for Sustainable Tribe Cultural Tourism Development By Prathumrat Khotphuthon, Aumphawan Nanthasena, Chaiyasit Akasriworn, Kamontip Yutitham, Apinya Songtong Tourism and Service Industry College, Nakhon Phanom University. Tourism Marketing via Social Networks in Thailand and lessons for Vietnam Bui Ha Linh, By Students: Nguyen Thi Nhu, Tran Thi Hao, Nguyen Thi Mai, Tran Thi Trang Faculty of economics – Business Administration, HaTinh University. โดยในโอกาสเดียวกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Dr.Nguyen Dinh Tho อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาติงห์ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ในการเข้ามาศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยนครพนม และในช่วงท้ายงานประชุมวิชาการนานาชาติ ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม ที่ได้เข้าฝึกประสบการณ์ระยะเวลา 7 สัปดาห์ ที่วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 34 คน ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีการจัดบายศรีสู่ขวัญแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากประเทศเวียดนาม ก่อนเดินทางกลับประเทศเวียดนาม และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เวียดนาม ณ ห้องรามราช ชั้น 1 วิทยาลัยท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : อรปวีณ์ บัวชู ภาพ : อรปวีณ์ บัวชู, ศิขริน โพธิ์แก้ว

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *