กิจกรรมปฏิบัติฝึกจัดนำเที่ยว (นครพนม-หนองคาย)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยอาจารย์พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์สุภัทรา นพฤทธิ์ พร้อมด้วยนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปี2 จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนเพิ่มทักษะวิชาชีพตามสาขาวิชา:ปฏิบัติฝึกจัดนำเที่ยว (นครพนม-หนองคาย) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดนำเที่ยว เรียนรู้ปัญหาการแก้ไขเฉพาะหน้าในการปฏิบัติงานนำเที่ยว ส่งเสริมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ PR-TSIC

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *