คณบดี ว.การท่องเที่ยวฯร่วมแสดงความยินดีอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

วันที่ 30 กันยายน 2563 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ #คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม และอาจารย์วุฒิชัย พิพัฒน์รังสรรค์ ที่ปรึกษาฯ, อ.แทน ทนันชัย สิทธิเกษร #ร่วมแสดงความยินดีที่ท่านนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์_อธิบดีกรมการท่องเที่ยว ได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการท่องเที่ยว พร้อมพบ นายอุดม มัตสยะวนิชกูล ผู้อำนวยการกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
นางสาวอรณี อนุตรเมธากุล นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ “หัวหน้ากลุ่มวิชาการ”
นางวิชนี วุฒิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว
ณ ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ /อ.วุฒิชัย พิพัฒน์รังสรรค์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *