ว.การท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ดร.พรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ อาจารย์ปิยะพงษ์ นาไชย รองคณบดีฯ และนายกฤษฎากร อุสาพรหม รก.หน.สนง. คณบดี นำอาจารย์บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมปฏิบัติงานนอกสถานที่ในงานพิธีเปิดอาคารที่ทำการด่านศุลกากรนครพนม(แห่งใหม่) ณ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม-คำม่วน โดยมีอธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีเพื่อเป็นการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริงและเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานต่อไป

ภาพ/ข่าว :งานประชาสัมพันธ์ TSIC@NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *