มอบกระเช้าปีใหม่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม

วันที่ 14 ม.ค. 63 ดร.สุเทพ อารมณ์รักษ์ คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมอาจารย์และบุคลากรเข้ามอบกระเช้าของขวัญแก่ นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม

ภาพ : นายกฤษฎากร อุสาพรหม
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ TSIC-NPU

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *