พิธีลงนาม MOU สายการบินนกแอร์

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 รศ. ดร. ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ประธานในพิธีกล่าวต้อนรับ กัปตันธำรงศักดิ์ สุตกูล ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายอบรมปฏิบัติการ สายการบินนกแอร์ พร้อมด้วย ดร. ธีรัตม์ พิริยะพลิน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม รศ. พล.อ.ท. จิรศักดิ์ ชนะสิทธิ์ คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร สายการบินนกแอร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนครพนม และชี้แจงวัตถุประสงค์กิจกรรม Come & Click Your Career โดยคุณสนทนา นรินทร์ ผู้อำนวยการแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับนกแอร์ แนะนำโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship) คุณสุวรรณา วิริยาเสถียร People Development &HR Project Management Manager ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนม

ชมภาพทั้งหมด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *